חזרה לניצוצות

אודות אתר ניצוצות

"אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי וגו', מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא מב' מקראות, דבי ר' ישמעאל תנא וכפטיש יפוצץ סלע מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים. שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו, מדת ב"ו אינו משמיע שני דברים ככאחד אבל מי שאמר והיה העולם אמר עשרת הדברות בדבור אחד שנאמר אחת דבר אלהים, וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר מדת בשר ודם אינו יכול לשמוע משני בני אדם כשהן צועקין כאחד אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן אלא אפילו כל באי עולם צועקים לפניו הוא שומע צעקתם שנאמר שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו. אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי לא תתלבש שעטנז גדילים תעשה לך שניהם בדבור אחד נאמרו, מחלליה מות יומת, וביום השבת שני כבשים בדבור אחד נאמר, ערות אשת אחיך יבמה יבא עליה בדבור אחד נאמרו, וכל בת יורשת נחלה ממטה אל מטה שניהם בדבור אחד נאמרו מה שאי אפשר לבשר ודם לומר שני דברים כאחד:"
ילקוט שמעוני על 'תהלים - פרק סב - רמז תשפג'

מצווה גדולה לזכות את הרבים ולהחזיר בנים אובדים.

בשנה האחרונה התחלתי 'לאסוף' מצוות. אחת אחת לאגור אותם באמתחתי משתדל (בלי נדר) שלא למעוד.

לא פשוטה המלאכה שיש המכנים אותה 'התחזקות' או 'חזרה בתשובה' וכל אחד צריך למצוא את דרכו האישית להגשמתה.
חשוב לטעמי לעשותה בצורה מדורגת ואם אפשר להשאיר שביל כבוש היטב בדרך בה צעדנו למענם של אלו שיבואו בעקבותיינו.

אנסה בניצוצות לגעת בנקודות המקשרות בין בני עמנו ולתת להם חיזוק.
אתחיל בגישה נוחה לחיפוש בתנ"ך.
לצד החיפוש אתן נתונים סטטיסטים מעניינים על מילים המופיעות בו.
כלים לבוני אתרים וכותבי בלוגים שיאפשרו להם לשלב פסוקים בצורה נוחה ופשוטה.

אשמח לקבל רעיונות נוספים שיעזרו בהגשמת המטרה.

בונה האתר

יהי רצון שישובו בנים אובדים במהרה.
"אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים."


זכויות יוצרים

טעויות

במידה וגילית טעות כלשהיא באתר דע שהיא נעשתה בתום לב ואנא האר עינינו. טל"ח